Language
中文
English
Attend the Conference

Host

 • Shanghai Jiao Tong University(SJTU)
 • South China University of Technology (SCUT)
 • Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.,Ltd
 • Guangzhou Hi-Tech Industrial Development Zone

Organizers

 • Robotics and Automation Committee of CWS
 • Welding Process & Equipment Committee of CWS
 • Automobile Committee of CWA
 • Chinese Welding Society(CWS)

Co-organizers

 • Chinese Mechanical Engineering Society (CMES)
 • Chinese Welding Association (CWA)
 • Guangdong Province Welding Society (GWSC)
 • Guangzhou Welding Technology Institude
 • SNOMACH Intelligence Technology Co.,Itd
 • State Key Laboratory of AWJ(HIT)
 • Shanghai Key Laboratory of MLPM(SJTU)
 • to be confirmed

Honorary Chair


 • Ji-luan PAN
 • Tsinghua Univ./Academician, CAS, China

Honorary Scientific Advisors(sort by the initial letter of family name)


 • Han DING
 • Toshio FUKUDA
 • Shang-yang LIN
 • Ren C LUO
 • Jin-ping QU
 • Tian-hu SONG
 • Tian-ran WANG
 • Bo ZHANG
 • (to be continued)
 • HUST/Academician, CAS
 • Nagoya U, JP
 • HWI/ Academician, CAE
 • NTU /Chairman, TRS
 • GDMES, China
 • CMES, China
 • SIA, CAS/Academician, CAE
 • THU/Academician, CAS

General Chair


 • Tzyh Jong TARN
 • Lin WU
 • St.Wash U, USA
 • HIT, China

General Co-Chair


 • Shan-ben CHEN
 • Yuming ZHANG
 • SJTU, China
 • UK, USA

Technical Steering Committee


Chair


 • Tian-miao WANG
 • BUAA, China

Co-Chairs


 • Ji-cai FENG
 • Shi-sheng HUANG
 • Qiang CHEN
 • Yan-min ZHANG
 • HIT/CWS, China
 • SCUT,China
 • THU/CWS, Chin
 • CMES, China

Members(name sorted alphabetically)


 • Jian-hong CHEN
 • Shi HE
 • Qiang HUANG
 • Xin-jun LIU
 • Tao MEI
 • Xian-zheng LI
 • Ping SHAN
 • Min TAN
 • Fang XU
 • Zhen-kui XUE
 • Yi-xiong WU
 • Lin-shu WANG
 • (to be continued)
 • LUT, China
 • CWS China
 • BIT, China
 • THU, China
 • China
 • Tangshan Kaiyuan Group, China
 • TJU, China
 • SIA, CAS, China
 • SIA, CAS, China
 • CNPC, China
 • SJTU, China
 • CWS China

International Academic Committee (IAC)


Chair


 • Ning XI
 • MSU/HKUST

Co-Chairs


 • Zhili FENG
 • Xiaoqi CHEN
 • Wei ZHOU
 • Zhidong WANG
 • ORNL,USA
 • UC, NZL
 • NTU,SG
 • CIT,JP

Members(name sorted alphabetically)


 • Martin Buss (TUM, Germany)
 • Wen-jian CAI (NTU, SG)
 • Oscar CASTILLO (Mexico)
 • Hee-Seok Chang (MJU,KR)
 • I-Ming Chen (NTU,SG)
 • Jian Chen(ORNL, USA)
 • Heping Chen(TSU, USA)
 • Anna-Karin Christiansson(UW, Sweden)
 • George CHRYSSOLOURIS (UP,GR)
 • George Cook,V U, USA
 • Gamini DISSANAYAKE (UTS, AUS)
 • GU Fang (UWS,AUS)
 • Ingo FRISCHKORN (GEM)
 • Li-Chen Fu (NTU,TW)
 • Chun-yuan GU (ABB,SW)
 • Yoshinori HIRATA (OU,JP)
 • Don HONG (MTU,USA)
 • S. Jack Hu (MU, USA)
 • I. Lopez-Juarez(CINVESTAV, Mexico)
 • Elijah Kannatey-Asibu, Jr.(UM,USA)
 • Mun Sang Kim (KAIST, South Korea)
 • Sergey Konovalov(SNRU,SSAU)
 • Kazuhiro Kosuge(TU,JP)
 • Ngai M. KWOK (UNSW, AUS)
 • Jyrki LATOKARTANO (TUT, FL)
 • Christian Laugier (INRIA, France)
 • Huijun Li(UW,AUS)
 • Xiangrong LI, Philips, USA
 • Wen Li (CUT,HK)
 • Thomas Lienert(LANL, USA)
 • Yukang Liu, MathWorks, USA
 • Bruce MADIGAN(USA)
 • Nobuto Matsuhira (Shibaura Univ., Japan)
 • Suck-Joo Na (KAIST,KR)
 • Saeid Nahavandi
 • Shigeru NAKAYAMA (KHI,JP)
 • *Pedro Neto,(UC, Portugal)
 • Kevin Moore(CSM, USA)
 • Desineni Nauru(UM, USA)
 • D. T. Pham(UK)
 • John Norrish(UW, AUS)
 • Zengxi Pan(UW,AUS)
 • George Panoutsos(US, England)
 • Xiudong PENG(NL)
 • A.B. Rad (SFU,CAN)
 • Radu Rusu (Fyusion, USA)
 • Francisco SANDOVAL(UMA,SP)
 • Chris SMALLBONE (AUS)
 • Shigeki Sugano (Waseda Univ., Japan)
 • Charles Ume (GT,USA)
 • Zhidong Wang(CIT,JP)
 • Katsu Yamane (Disney Research, USA)
 • Jing WU( UTK, USA )
 • Yu-ming ZHANG (UK,USA)
 • Wei ZHOU (NTU,SG)
 • Weijie Zhang(Valiant, USA)
 • Chang-jiu ZHOU (SP,SG)
 • (to be continued)

Organization Committee(OC)


Chair


 • Dong DU
 • THU, China

Co-Chairs


 • Min WANG
 • Er-bin LIU
 • Biao CAO
 • Li-qin LI
 • Zhen LUO
 • Xue-min HUA
 • Tao LIN
 • SJTU, China
 • ruisong
 • GWS,China
 • FAW, China
 • TU,China
 • SJTU, China
 • China

Members(name sorted alphabetically)


 • Li CAO
 • Wen-jie chen
 • Meng SUN
 • Yong LIN
 • Liu LIU
 • Zhi-qiang GUO
 • Hong-bo MA
 • Hong-yuan SHEN
 • Bo-jin QI
 • Yang TANG
 • Ji-feng WANG
 • Wei WEI
 • Kong-geng ZENG
 • Li-hong YAN
 • Long XUE
 • Hua ZHANG
 • Hua-jun ZHANG
 • Pin-chao ZHU
 • Tao ZOU
 • Chun-lin DONG
 • Xing HUANG
 • Xiang-dong GAO
 • Zhen LUO
 • Zhen-zhou WANG
 • Hao LU
 • Qi-xin CAO
 • Li-xia ZHANG
 • Yu LUO
 • Yong TAO
 • San-bao LIN
 • Hong-yang WANG
 • Yan-lin XU
 • Jun XIAO
 • (to be continued)

Program Committee(PC)


Chair


 • Xiang-dong JIAO
 • BIPT, China

Co-Chairs


 • Ding FAN
 • Xian-min ZHANG
 • Su WANG
 • Li-mi LIU
 • Shu-jun CHEN
 • Hua ZHANG
 • Guang-jun ZHANG
 • LUT, China
 • SCUT,China
 • UBH, China
 • DUT,China
 • BJUT,China
 • NCU,China
 • HIT,China

Members (name sorted alphabetically)


 • Jian CAO
 • Bao-hua CHANG
 • Bo CHEN
 • Hua-bin CHEN
 • Xi-zhang CHEN
 • Chong-jian FAN
 • Zhi-qiang FENG
 • Hong-min GAO
 • Sheng-sun HU
 • Xiao-ming JIANG
 • Wen LI
 • Zhu-guo LI
 • Wen-hang LI
 • Na NV
 • Guo-hong MA
 • Yu SHI
 • Jia-xiang XUE
 • Jian-jun WANG
 • Zhi-jian WANG
 • Xue-wu WANG
 • Shan-lin WANG
 • De XU
 • Ping YAO
 • Yong ZHANG
 • Wen-zeng ZHANG
 • Zhi-fen ZHANG
 • Dong-bin ZHAO
 • Yan-zheng ZHAO
 • Lv ZHOU
 • (to be continued)

Secretariat


General Secretary


 • Shi HE
 • CWS,China

Vice-General Secretaries


 • Yong-hua SHI
 • Jia-xiang XUE
 • Guo-qiang TANG
 • Hua-bin CHEN
 • GWSC, China
 • SCUT, China
 • ruisong
 • SJTU,China

(Adjustment in progress, please refer to the final procedure)

Who will attend

Note : Attendees are being added

Special guest

The guests are being added.

Previous Sponsors